عکسهای شرکت و معادن زغالسنگ کرمان تاریخ : 30 شهریور 1400

حضور مدیرعامل محترم شرکت در معدل باب نیزو تاریخ : 10 اردیبهشت 1400

بازدید مدیر عامل شرکت از کارخانه زغالشویی زرند تاریخ : 08 اردیبهشت 1400