آگهي مناقصه عمومي

  • 17 بهمن 1400
  • تعداد بازدید: 277
  • نویسنده: روابط عمومی

آگهي مناقصه عمومي

بيمه مسئوليت مدني كافرما در قبال كاركنان و اشخاص ثالث مربوطه و همچنين بيمه عمر و حوادث گروهي كاركنان و اعضا خانواده به صورت يكجا.

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان.
موضوع مناقصه:  بيمه مسئوليت مدني كافرما در قبال كاركنان و اشخاص ثالث مربوطه و همچنين بيمه عمر و حوادث گروهي كاركنان و اعضا خانواده به صورت يكجا.
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ  27-11-1400
محل دریافت اسناد:بلوارشهیدآیت ا...صدوقی- شرکت معادن زغالسنگ کرمان-امورقراردادها.
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 436.000.000 ريال .
 تاریخ تحویل پاکت ها: مورخ ۰7-12-1400
تاریخ گشایش پاکت ها: مورخ 08-12-1400 ساعت 9 صبح
مبلغ خریداسناد: واریز مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۳۱۴۸۲۱۰۷ بانک رفاه شعبه شهید صدوقی.
شماره شبا: IR680130100000000031482107
تلفن تماس : ۰۳۴۳۲۱۱۷۷۲۶

 

نظر دهید